Skip to content

غــزال باقــری

pr@yekihastim.com

 مدیریت روابط عمومی ، فروش و سرپرست گروه

وی زاده‌ی ۸ مرداد ماه سال ۱۳۶۶ در تهران و دانش آموخته‌ی رشته‌ی مدیریت جهانگردی و هتل‌داری در مقطع کارشناسی ، مدیریت روابط عمومی در مقطع کارشناسی و روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد