Skip to content

آریا گازر

media@yekihastim.com

در گروه رسانه‌ی “ یکی هستیم “ است و مسئولیت گرداندن صفحات مجازی را بر عهده دارد.
زاده‌ی ۲۷ شهریور ۱۳۸۰ در تهران و دانش آموخته‌ی رشته‌ی ریاضی در مقطع دیپلم است. وی هم اکنون دانشجوی رشته‌ی ادبیات نمایشی در دانشگاه سوره است.